مرحله اول
فایلی انتخاب نشده است
  فایل های po, rtf, csv, srt, rar, zip, xlsx, xls, txt, pdf, doc, docx, jpg , png

  با استفاده از کلید "انتخاب فایل" فایل را انتخاب فرمایید، سپس کلید "ارسال فایل" را فشار دهید
  1

  ارسال فایل

  • فایل های خود را انتخاب کنید
  • آپلود فایل ها
  2

  تنظیمات و ثبت نهایی

  ثبت نهایی سفارش در مرحله دوم

  • انتخاب پلن کیفیت ترجمه
  • تنظیمات زبان مبدا و مقصد
  • انتخاب رشته/ زمینه
  3

  قیمت گذاری و پرداخت

  انتخاب مترجم و پرداخت در مرحله سوم

  • منتظر تعیین قیمت مدیر باشید
  • پرداخت هزینه
  4

  آماده شدن سفارش

  پس از انجام ترجمه توسط مترجم، در لیست سفارشات فایل ترجمه شده سفارش خود را دانلود کنید