قسمت مشتریان


جهت انجام سفارش از منوی ثبت نام در سایت عضو شده و سفارش خود را ثبت کنید، پس از قیمت گذاری سفارش و پرداخت هزینه ، مترجم مربوطه اقدام به انجام سفارش شما می نماید